I.P.M. (Integrated Pest Management)

Letterlijk vertaald betekent IPM: Geïntegreerd plaagdierbeheer.

IPM is een duurzame aanpak voor het beheren van plaagdieren met een combinatie van alle daarvoor toegestane methoden (natuurlijke, biologische, fysische en chemische) op een dusdanige manier dat risico’s voor de volksgezondheid, omgeving en economie worden geminimaliseerd.

Een goede kennis van het ecosysteem waarbinnen het plaagdier voorkomt is daarbij van groot belang. Zonder ecologische kennis van de soort is het opstellen van duurzaam plaagdierbeheer niet mogelijk. Door wering, advies, regelmatige inspecties en tijdelijke detectie kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en voorkomen.

In ons land is er in de Warenwet een verplichting voor voedselverwerkende bedrijven om een HACCP systeem (Hazard Analysis Critical Control Point) in werking te stellen. Hierdoor is er een toenemende behoefte bij bedrijven om voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen, vast te leggen, en beheersbaar te maken. Ongedierte, en de bestrijding daarvan, wordt daarbij als Critical Control Point (CCP) aangemerkt.

Hier komt het IPM principe om de hoek kijken. IPM is een belangrijk middel waarmee bijvoorbeeld de voedselveiligheid kan worden vergroot door een betere preventie van plaagdierproblemen en een verminderd risico van productbesmetting (door al dan niet giftige lokazen en/of residuen van insecticiden). Daarbij draagt een vermindering van de hoeveelheid gebruikte biociden bij tot een beter milieu en een gezondere werkomgeving.

Het IPM plan:

 1. Inspectie
  Het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om het plaagdier-risicogebied, de hygiëne, de wering en de kwaliteit van de huishouding in kaart te brengen.
 2. Determinatie
  Het vaststellen van de diersoort en zijn ecologische omgeving. Het opstellen en vastleggen van maatregelen om de risico’s te kunnen beheersen.
 3. Behandeling
  Vastleggen verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer. De uitvoering van de overeengekomen afspraken en maatregelen. Verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Evaluatie en verbetering
  De bereikte resultaten en de openstaande bedreigingen. Samen met de klant wordt teruggekeken naar de resultaten van afgelopen periode en worden zo nodig corrigerende acties opgesteld.

Contact opnemen

0512 - 77 60 06

06 - 218 920 54

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WhatsApp